Thaihieronta tampere escort service helsinki

thaihieronta tampere escort service helsinki

šipku a skoil do cíle pes pásku, co tam pedtím nebyla a skákal jsem do cíle s radostí, ale v tu ránu jsem si to uvdomil, že mám vlastn. To znamená, že jsem mistr eské republiky UCI pro rok 2013 v kategorii Elite. Superfinále se jelo na 4sekce a lovk ml jako v Polsku jen 15min. Tvrté místo znamenalo postup stejn jako na sváku v Polsku do Superfinále, mezi tyi nejlepší. Smutnej jsem jel poslední sekci, kde jsem ml vše nejtžší zasebou, ale spchal jsem, abych stihl as a neml bod navíc. Ješt bych chtl podkovat panu Kivovi za cestu a Romanovi Chvojkovi a Vojtovi Kivovi za doprovod ve finále. Ml jsem z toho obrovskou radost a upsal jsem ješt dva body, tudíž jsem ml v druhém kole 4 body a dohromady za Semifinále 10 bod a druhé místo v Elite 20 a jasn postup do zítejšího finále mezi nejlepších 8 jezdc. thaihieronta tampere escort service helsinki Chtl bych tímto fabrice podkovat za podporu. Další a v podstat nejtžší sekci a to kameny se mi povedlo zajet za 3 body a obrovsk potlesk mi udlal úsmv na tvái. Bohužel jsem skákal na kládu asi ve všce ty palet kousek ped cílem a mžik sekundy a sedím. Mám zatím svj prototyp ( Vasha replica ale za pár msíc by se tohle kolo mlo zaít prodávat. Podailo se mi závod vyhrát a tak jsem pro letošek vítz dvou kolového podniku Evropského poháru. Vypadá to, že podpora od Chorrillas bude fungovat a já mám moc radost, že mám nové kolo.

Hot asian: Thaihieronta tampere escort service helsinki

Minul víkend jsem jel druh závod Evropského poháru v thaihieronta tampere escort service helsinki Novém Veselí, kde bydlí Miloš Zeman. Nyní jsem pešel ke znace Chorrillas. Další novinkou je, že jsem zmnil závodní kolo. Oproti svtovému poháru v Polsku se nemusela jet kvalifikace a jelo se rovnou semifinále. První kolo jsem zajel za 6 bod a když jsem šel odevzdat kartu, tak mi Tatiana Janíková íká, že jsem po prvním kole druh za Abelem. První sekci jsem zajel za bod, což byla pecka. To, že mám te opravdu nabito závodama je docela sakra pravda. Hned ve stedu po tomhle nároném závodním víkendu jsem vyrazil s Vojtou a Maruškou Kivovma smr mistrovství Evropy UCI do Švcarského Bernu. Ml jsem to fakt skvle rozjeté, ale když jsem pišel na další sekci do medvdího vbhu, kde byly fakt davy lidí, tak jsem konen vyskoil i dokonce vskok, co jsem ve finále nedal. Šel semnou v podstat celou druhou plku druhého kola a íkal mi, že super a moc mi to pál a fandil. Veer jsme dali se zbytkme czech repre pívo a šli spát a já se mohl soustedit na finále. Lidí bylo opravdu neskuten moc a tak to bylo fakt píjemné. Nyní mám zasebou pár trénink a musím íct, že je to fakt jiná. Dopoledne jeli Junioi, kde vyhrál 20 mj kamarád Dominik Oswald, kterému jsem to pál a v horskch docela oekávan Jack Carthy. Když jsem se podíval na body, tak jsem zjistil potšující zprávu, že v horákách bych byl v semifinále.míst za Coustelier brothers a Vincent Hermancem, což jsem ml také radost. Bohužel jsem pehlédl jednu šipku, jelikož jsem to ml projité ped superfinále a potom už není as to projít, jelikož má lovk pouhch 15 min a nemá as ani na to vydechnout a musí jet do další sekce. Když jsem se procházel sekce na finále, tak jsem ml docela strach, jelikož to byl docela masakr. V podstat hodn školácká a dtská chyba. Když jsem si procházel sekce potkal jsem už mnoho známch tváí a bavil se jak jsou sekce docela dost tžké. Na druhou stranu bt dvakrát v Superfinále je nádhernej pocit a tak jsem i tak mega spokojen! V plce zamnou došel Abel a zaal mi íkat a jedu na jistotu, že jsem druh po prvním kole a a nedlám blbosti. První kolo jsem zajel za 20 bod a druhé jsem zpravil na 16 bod. Po nich jsme nastupovali na scénu my, elite. Vše ve velkch vškách okolo 2-3-4 metr a fakt dost tžké. Když jsem se ped finálem zaal rozježovat, tak tréninková zóna byla upln plná všech masér, jak na 26 tak na 20 kolech a pomale jsme si skákali všichni na hlavu. Píjemn m to potšilo a jel jsem soustedn do druhého kola. Sekce byly hodn nároné a dlouhé, takže makaka na fyziku. Je to také Španlská firma, která mi udlala rám pímo dle mé geometrie jak jsem si pál. Hrozn moc m tší i ohlasy rznch dobrch jezdc, kteí m pochválili a ekli, že jsou moc rádi, že zase jezdím s nimi jako dív. Nakonec jsem byl ve finále tvrt pesn tch 8 bod od druhého Ion Areitia a 6 bod od Ricka Koekoeka.

0 ajatusta “Thaihieronta tampere escort service helsinki

Jätä vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *